Bwthyn Té Yr Wyddfa - Llety
    
Yn swatio ar odrau’r Wyddfa, mae Pen Ceunant Isaf yn cynnig llety gwely a brecwast o safon uchel, gyda golygfeydd bendigedig dros Lyn Padarn tuag at y mynyddoedd. Mae mewn lleoliad perffaith ar lwybr yr Wyddfa ar gyfer cerdded, dringo neu ymlacio yng nghefn gwlad prydferth Cymru.

Saif Pen Ceunant Isaf ger Coed Fictoria, sef 72 acer o goetir coed coniffer a gellir cerdded i’r nifer o atyniadau sydd ym mhentref Llanberis mewn dim ond 10 munud. Hefyd o fewn tafliad carreg mae Amgueddfa Lechi Cymru, Castell Dolbadarn a Thrên Bach yr Wyddfa. Mae’r llety hunangynhwysol yn cynnwys ystafell ddwbl fawr, lolfa deledu breifat, balconi gyda golygfeydd gwych a chyfleusterau bath, cawod a thoiled en-suite. Gweinir y brecwast drws nesaf, yn y tŷ te hanesyddol o’r ddeunawfed ganrif. 

Ystafell ddwbl, bath, cawod a thoiled en-suite, lolfa a balconi preifat at eich defnydd chi yn unig, teledu LCD 40”, cyfleusterau gwneud te a choffi, oergell, sychwr gwallt, haearn a bwrdd smwddio, digonedd o le parcio a lle i storio beiciau mynydd, caiacau ac ati, ac mae peiriant glanhau offer hefyd ar gael. Cyfleusterau sychu dillad, tocynnau am ddim i atyniadau lleol a theithiau dan arweiniad (os ydynt ar gael). Trefnir gwasanaethau tacsi. Oriel gelf gyda phaentiadau gan y diweddar Syr Kyffin Williams RA. Tân coed agored ym misoedd y gaeaf.   


PS -53.111334,  -4.124337‎ (+53° 6' 40.80", -4° 7' 27.61")

Cod post ar gyfer llywio lloeren – LL55 4UW.

Pen Ceunant Isaf, Llwybr yr Wyddfa, Llanberis, Gwynedd, LL55 4UW. Ffôn: 01286 872606

Joomla templates by a4joomla