Diogelwch ar y Mynydd
     
Mae mynyddoedd Eryri yn lle gwych i gerdded ond mae’n bwysig paratoi’n dda cyn i chi gychwyn. Edrychwch ar ragolygon y tywydd bob tro - a chofiwch y gall y tywydd nid yn unig newid yn sydyn iawn ar gopa’r mynyddoedd, ond mae’n aml yn wahanol ar y copa i’r hyn yw hi ar lefel y môr. Darllenwch yr hysbysfwrdd y tu allan i Pen Ceunant i gael y rhagolygon manwl ar gyfer Yr Wyddfa.
    

Dylech bob amser gario offer sylfaenol, p’run ai ydych yn cerdded ar eich pen eich hun neu gyda grŵp - mae popeth ar gael yn hawdd mewn siopau awyr agored yn ardal y mynyddoedd. Mae nifer o’r llwybrau’n arw a serth, felly mae pâr da o esgidiau cerdded yn hanfodol - yn sicr dim fflip fflops nac esgidiau ysgafn. Ewch â map a chwmpawd gyda chi, côt a throwsus sy’n dal dŵr, dillad cynnes (mae sawl haenen denau yn well nag un haenen drwchus), cinio a dŵr.

   

Ar gyfer teithiau hirach, efallai y byddwch angen diod poeth, chwiban, tortsh gyda batri a bwlb sbâr, het a menyg gwlân (yn enwedig yn y gaeaf), eli haul a sbectol haul. Mae nifer o bobl yn baglu ar dir anwastad felly mae pecyn cymorth cyntaf bach yn syniad gwych. Os nad ydych yn siŵr, ewch yn ôl i lawr.

   

Gwnewch yn siŵr eich bod yn adnabod y llwybr - nid dim ond i fyny’r mynydd, ond hefyd yn ôl i lawr. Os byddwch yn dilyn llwybr gwahanol i ddod i lawr, gwnewch yn siwr eich bod yn gwybod sut byddwch yn dychwelyd at eich car neu eich gwesty. Ceisiwch roi gwybod i ffrind beth yw eich cynlluniau, a rhowch wybod iddynt pan fyddwch wedi cyrraedd yn ôl. Nid oes signal ffôn mewn rhai mannau ar y mynyddoedd. Rhoddir y lluniau ar frig y dudalen hon i ddangos yr amrywiol dywydd a geir yn y bryniau a’r effaith ddramatig y gall greu ar adegau.

   

 A pheidiwch ag anghofio camera!

   

PS -53.111334,  -4.124337‎ (+53° 6' 40.80", -4° 7' 27.61")

Cod post ar gyfer llywio lloeren – LL55 4UW.

Pen Ceunant Isaf, Llwybr yr Wyddfa, Llanberis, Gwynedd, LL55 4UW. Ffôn: 01286 872606

Joomla templates by a4joomla