Bwthyn Té
    
SNOWDONCAFE Cafe CentralBwthyn traddodiadol o’r 18fed ganrif yw Pen Ceunant Isaf, ar lethrau isaf Yr Wyddfa. Dros y degawd diwethaf, mae wedi cael ei adfer â gofal i greu tŷ te dymunol a chroesawus.  

O ganol Llanberis, dilynwch y ffordd gyferbyn â Gwesty’r Fictoria, heibio Teras Fictoria, sy’n arwain at lwybr Yr Wyddfa. Pen Ceunant yw’r adeilad cyntaf a welwch chi ar ôl tua 100 metr. Rydym ar agor drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys diwrnod Nadolig, yn gweini diodydd a byrbrydau ysgafn. Croesewir esgidiau mwdlyd a chŵn! Os ydych ar y mynydd ar ran elusen, yna mae croeso i chi ddefnyddio’r Tŷ Te fel man cyfarfod.

Gallwn drefnu eich bod yn cael sgyrsiau diogelwch cyn i chi fynd, a bod yn bwynt cyswllt ar gyfer trefnwyr, yn ogystal â darparu lluniaeth haeddiannol i chi ar ddiwedd y dydd. Gallem ganu clodydd swyn y llety unigryw hwn o fore gwyn tan nos, ond credwn mai gan y bobl sydd wedi ymweld â’r lle’n barod y ceir yr argymhellion gorau.

Darllenwch yr adolygiadau ar TripAdvisor, a’r sylw cyffredinol rydym wedi ei gael yn y cyfryngau.    Mwy na thebyg y Siocled Poeth gorau yng ngwledydd Prydain    Cwrw o Ansawdd wedi eu bragu’n lleol. Ar gael 12yh – 9yh 7 diwrnod yr wythnos    Gwin coch cynnes ar gael drwy’r flwyddyn    Blaswch Hufen Iâ go iawn Fferm PlasPS -53.111334,  -4.124337‎ (+53° 6' 40.80", -4° 7' 27.61")

Cod post ar gyfer llywio lloeren – LL55 4UW.

Pen Ceunant Isaf, Llwybr yr Wyddfa, Llanberis, Gwynedd, LL55 4UW. Ffôn: 01286 872606

Joomla templates by a4joomla